Een duurzaam dorp…met een energiecoöperatie

Als dorpsbewoners kunnen we heel veel zelf. De inwoners van Gees hebben dat regelmatig laten zien. Bewoners zoeken elkaar op en werken samen om mooie dingen te bereiken waardoor het dorp als woonomgeving nóg mooier wordt. Er wordt dus veel samengewerkt. Ook op het gebied van duurzaamheid gebeurt dat. Een groepje dorpsbewoners met interesse voor duurzame energievoorziening heeft het initiatief genomen om een energiecoöperatie op te richten. Wil je meer weten? Neem dan gerust contact op met één van hen!