Geen Gees in Wintersfeer in 2020

Het bestuur van Gees in Wintersfeer heeft helaas moeten besluiten om dit jaar geen Gees in Wintersfeer te organiseren. De baanderdeuren blijven dus gesloten. Dit in verband met het Corona virus en de strenge regels die gelden voor evenementen.

Er komen zo tussen de 13.000 en 15.000 bezoekers op het evenement af en dat zijn er elk jaar meer. Dan is alleen de regel 1.50 m afstand al niet te handhaven. Dus veiligheid voor en boven alles voor iedereen.

Het bestuur hoopt en rekent op ieders begrip.

In 2021 zal er weer een Gees in Wintersfeer zijn. Noteer alvast in je agenda: 26 en 27 november 2021 een extra mooi en feestelijk Gees in Wintersfeer.

Wil je als deelnemer mee doen in 2021? Meld je dan aan op de website www.geesinwintersfeer.nl
Met een duidelijke vermelding, dat het voor de editie in 2021 is.

Het bestuur van Gees in Wintersfeer wenst iedereen een goede, gezonde en veilige tijd toe. Tot ziens in 2021 in ons prachtig dorpje Gees.

Groet,
Het bestuur van Stichting Gees in Wintersfeer