Het logo van Gees

Op de jaarvergadering van Plaatselijk Belang Gees in maart 2017 werden de aanwezigen geïnformeerd over het voornemen om ‘de huisstijl van Gees’ te moderniseren. Een dorpslogo dat wat meer van deze tijd is en een nieuwe website was de wens van de bestuursleden van Plaatselijk Belang Gees. Er werden schetsen getoond en al snel bleek dat er best veel mensen een beeld hadden van hoe zo’n logo er uit zou moeten zien. Ook het oude logo en de slogan ‘Gees, een kei van een dorp’ werd door meerdere mensen als voorkeur genoemd.

Prijsvraag

In de maanden daarop schreef Plaatselijk Belang Gees een prijsvraag uit, zodat iedereen op democratische wijze, zijn voorkeur kon aangeven. Via geesweb.nl en de facebookpagina van Gees kon men stemmen op de ingediende wensen en ideeën. Daaruit kwam in het najaar een winnaar naar voren.

Willem Anninga

Het idee van Willem Anninga uit Oosterhesselen kreeg de meeste stemmen. Zijn ontwerp werd verder uitgewerkt tot een eigentijds en bruikbaar logo. Dit ontwerp is met ingang van 28 maart 2018 het nieuwe dorpslogo van Gees en zal worden gebruikt op de site en op andere uitingen van Plaatselijk Belang Gees.

Logo Gees schets Willem Anninga
Logo Gees. Ruwe schets Willem Anninga

Willem Anninga: “De filosofie achter het Gees logo  is om  een kenmerkend beeld van Gees op te roepen van de willekeurige situering van de boerderijen onder een groen dak van eikenbomen. De wijze uil kijkt toe om het dorp zo goed mogelijk als karakteristiek dorp in stand te houden. Uilen komen ook regelmatig voor in Gees. In verschillende schuren staan uilenkasten.”