Inrichtingsplan Geeserstroom vastgesteld

Het nieuwe inrichtingsplan voor het stroomdalgebied Geeserstroom is vastgesteld. Provincie Drenthe, Staatsbosbeheer, gemeente Coevorden, waterschap Vechtstromen, de plaatselijke verenigingen en boermarken hebben hiermee de eindfase van het langlopende project Geeserstroom bereikt. De uitvoering van het plan kan beginnen.

Het beekdal rond de Geeserstroom werd in 2006 heringericht, waarbij de gekanaliseerde beek zijn oorspronkelijke, kronkelende en ondiepe loop terugkreeg. De aanpak was nodig voor wateropvang, herstel van landschap en natuur. Na de herinrichting bleek dat het gebied natter werd dan voorzien, met overlast voor aanwonenden tot gevolg. Na overleg met alle betrokkenen is besloten delen van het
stroomgebied aan te passen. Zo komt in een deel van het gebied droger cultuurhistorisch landschap terug. Het zuidelijke deel, de Roonboom, blijft een nat gebied.

Maatregelen

Maatregelen die in het nieuwe inrichtingsplan staan zijn onder andere het herstellen van houtwallen, het verhogen van kades om wateroverlast naar omwonenden te voorkomen en het plaatsen van een stuwtje in het bos. Verder wordt het beheerpad op sommige plekken verlaagd om zo het oppervlaktewater beter te laten stromen naar de Geeserstroom.

Vlonder over Roonboom

Over het moeras van de Roonboom komt een vlonderpad en eerder legde de gemeente Coevorden al een fietspad aan langs het hele
natuurgebied. Over het vlonderpad en het fietspad kunnen omwonenden en recreanten genieten van het prachtige stroomdallandschap en van de bijzondere natuur. Tegelijkertijd blijft de functie als waterbergingsgebied bewaard.
In het fotoalbum zie je foto’s van de aanleg.

Wilt je alle inrichtingsmaatregelen zien? Bekijk dan deze kaart.