Jaarvergadering Plaatselijk belang Gees

29 september is de Algemene Leden Vergadering van Plaatselijk belang. De vergadering is in de Zwerfkei en begint om 19.30 uur. Hieronder vind je de agenda, het verslag van de vorige keer, het financieel verslag en de presentatie van de Werkgroep Herbestemming scholen.