Geesweb: bron van informatie!

Dorpscoöperatie Nei Naoberschap

Waarom Nei Naoberschap in Gees?

De zorg verandert. In een klein dorp als Gees bestaat naoberschap gelukkig nog. Toch is het vragen en bieden van hulp niet meer zo vanzelfsprekend als vroeger, onder andere omdat…

Heeft u of iemand anders hulp nodig?

Een coöperatie is een vereniging met een bestuur en leden. Iedereen die lid is kan gebruik maken van de dienstverlening van Nei Naoberschap. Nei Naoberschap is gebaseerd op onderlinge solidariteit. Uitgangspunt…

Vindt u het leuk om vrijwilliger te worden?

Voor de diverse terreinen waarop Nei Naoberschap hulp of diensten wil aanbieden zijn veel vrijwilligers nodig. Als vrijwilliger bepaalt u zelf voor welke vragen u inzetbaar bent en wanneer u …

Nei Naoberschap nieuws

Contact

Zou u graag hulp willen? Wilt u lid worden? Wilt u vrijwilliger worden? Neem dan nu contact op via contact@neinaoberschap.nl 
of tel 06 484 16 279. Bij voorkeur op werkdagen tussen 9.00 en 10.00 uur en 18.00 uur en 19.00 uur. Via dit nummer krijgt u contact met de coördinator van dienst.

Bestuur

De coöperatie heeft een bestuur, dat regelmatig bij elkaar komt. Heeft u vragen, neem dan gerust contact op met één van de bestuursleden.
Hans Hornstra, voorzitter, tel 0524 58 23 79, voorzitter@neinaoberschap.nl
Henny Kuipers, secretaris, tel 0524 22 25 17,  secretaris@neinaoberschap.nl
Aad van der Vaart, penningmeester, tel 0524 29 12 99,  penningmeester@neinaoberschap.nl
Hilda Karst, tel 0524 58 22 52,  hhkarst@gmail.com
Anneke Meppelink, tel 0524 58 19 95, a-meppelink@home.nl
Siny Vink, tel 0524 58 16 85,  sinyvink@hotmail.com