Heeft u of iemand anders hulp nodig?

Een coöperatie is een vereniging met een bestuur en leden. Iedereen die lid is kan gebruik maken van de dienstverlening van Nei Naoberschap. Nei Naoberschap is gebaseerd op onderlinge solidariteit. Uitgangspunt is de kosten zo laag mogelijk te houden. Daarom roepen we alle inwoners van Gees op om lid te worden, zodat de contributie laag kan blijven. Bovendien hebt u als lid van de dorpscoöperatie recht op inspraak in de plannen, de uitvoering ervan en in de samenstelling van het bestuur. Inmiddels is ruim 60% van de huishoudens in Gees lid.

Voor welke zaken kunt u een beroep op ons doen?

 • Vervoer/begeleiding bij bezoek arts, bibliotheek, boodschappen doen, enz.
 • Klusjes in en rond het huis en de tuin
 • Ondersteuning mantelzorgers
 • Afspraken maken onder buurtgenoten voor hulp bij noodsituaties
 • Wandelen
 • Indien gewenst bezorgen maaltijden van de Herbergier
 • Regelmatig bezoek van een vrijwilliger
 • Boodschappen en/of medicijnen halen bij ziekte
 • Administratieve hulp
 • Hulp bij gebruik computer
 • Hulp bij gebruik (mobiele) telefoon
 • Verzorging huisdieren
 • ………wat past bij naoberschap

Contributie

De totstandkoming van Nei Naoberschap is mede te danken aan een startsubsidie van Provincie en Gemeente. Daarom kan de contributie bescheiden blijven. Deze bedraagt € 7,50 per jaar voor het eerste gezinslid en € 2,50 per jaar voor de overige gezinsleden gezamenlijk.

De contributie zal bij voorkeur via een machtiging worden geïnd.

Overige kosten

Alleen door vrijwilligers gemaakte onkosten worden door de hulpvrager vergoed, zoals een kilometervergoeding voor hulp bij vervoer. De te betalen bedragen worden door het bestuur van Nei Naoberschap vastgesteld. De vrijwilligers stellen hun tijd gratis beschikbaar.

Contact

Woont u in Gees, of u hebt hier familie en u wilt ook lid worden?
Dan kunt u zich opgeven via contact@neinaoberschap.nl of tel 06 484 16 279.