Jaarverslag ledenvergadering

Op woensdag 4 maart 2020 was de ledenvergadering van Nei Naoberschap. Je vindt hier het jaarverslag 2019 dat tijdens de vergadering werd goedgekeurd. Je vindt hier de notulen van de jaarvergadering 2020.