Samenwerking met Zwinderen

Met genoegen maken we bekend dat de gesprekken met Plaatselijk Belang Zwinderen over samenwerking binnen Nei Naoberschap in het najaar van 2020 met succes zijn afgerond. We hebben besloten er een gezamenlijk project van te maken, met één bestuur, waarin vanaf nu ook twee bestuursleden uit Zwinderen zitting hebben. De officiële naam wordt Dorpscoöperatie Nei Naoberschap Gees-Zwinderen; de roepnaam blijft gewoon Nei Naoberschap.

Vrijwilligers

Zwinderen heeft de afgelopen maanden al veel vrijwilligers kunnen werven om bewoners met een   naoberhulpvraag te kunnen helpen. Voor een goede koppeling tussen vrijwilliger en hulpvrager is het belangrijk dat de vrijwilliger past bij zowel de persoon als de hulpvraag. Daarvoor moet je als bestuur, dat deze koppeling verzorgt, de vrijwilligers en bewoners een beetje (leren) kennen. Daarom is besloten dat voor hulpvragen uit Gees een vrijwilliger uit Gees zal worden ingezet en voor hulpvragen uit Zwinderen een vrijwilliger uit Zwinderen. Iedereen kan gebruik maken van onze dienstverlening.

Lid worden

Dorpscoöperatie Nei Naoberschap Gees-Zwinderen is een organisatie waar u lid van kunt worden. Toen Nei Naoberschap in 2016 van start ging, heeft ruim 60% van de inwoners van Gees zich als lid aangemeld en velen ook als vrijwilliger. Dat houdt in dat zij uitnodigingen krijgen voor bijeenkomsten van Nei Naoberschap en het jaarverslag krijgen toegestuurd. Als lid hebt u ook recht op inspraak in de plannen en in de samenstelling van het bestuur. Wij zijn heel blij met dit grote draagvlak, ook omdat wij hiermee aan het gemeentebestuur kunnen laten zien dat Gees en Zwinderen dorpen zijn die werk maken van leefbaarheid en van een sterke en zorgzame samenleving. Om dit draagvlak nog sterker te maken roepen wij graag iedereen op die nog geen lid is de Aanmeldingskaart lidmaatschap in de flyer in te vullen en zich als lid aan te melden. Geen flyer (meer)? Dat kunt u, met uw adresgegevens, laten weten op ons emailadres contact@neinaoberschap.nl , dan zorgen wij ervoor dat u er een krijgt. Vraag aan degenen die al lid zijn: als u een nieuw emailadres krijgt, wilt u ons dat dan ook even laten weten op ons e-mailadres? Dan kunnen berichten naar het juiste adres worden verstuurd.

Financiering

Omdat door de inzet van vrijwilligers bewoners langer zelfstandig in het eigen dorp kunnen blijven wonen, bespaart de overheid op zorgkosten.  Daarom ontvangt Nei Naoberschap momenteel een jaarlijks subsidiebedrag van € 1500,– van de gemeente Coevorden. Dat betekent dat voor het lidmaatschap vooralsnog geen contributie hoeft te worden betaald.  

Met vriendelijke groet,

Bestuur Nei Naoberschap