Waarom Nei Naoberschap in Gees?

De zorg verandert. In een klein dorp als Gees bestaat naoberschap gelukkig nog. Toch is het vragen en bieden van hulp niet meer zo vanzelfsprekend als vroeger, onder andere omdat de overheid veel taken heeft overgenomen die men vroeger onderling regelde. Door de veranderingen in de zorg wordt dit nu weer meer van ons verwacht. Mensen die hulp nodig hebben zullen vaker een beroep moeten doen op familie, buren of anderen uit hun omgeving. Daarom is, in samenwerking met de Vereniging Plaatselijk Belang Gees e.o., in 2016 de Dorpscoöperatie Nei Naoberschap Gees opgericht.

Het doel van Nei Naoberschap is dat iedereen die dat wil, zolang mogelijk zelfstandig in Gees kan blijven wonen. Als daarbij hulp nodig is kan een beroep worden gedaan op Nei Naoberschap. Nei Naoberschap wil dit realiseren door de inzet van vrijwilligers, die ‘naoberhulp’ verlenen in brede zin. Het is niet de bedoeling professionele zorg te verlenen.