Opening Archeologisch Beleefpunt Klinkenberg

22 september openden Nelleke Vedelaar (gedeputeerde provincie Drenthe) en Jeroen Huizing (wethouder gemeente Coevorden) het archeologisch beleefpunt Klinkenberg. Re-enactmentgroep ‘De Westerwolders’ luisterde de opening op met een Middeleeuws kampement.

De Klinkenberg
De Klinkenberg is een kasteelruïne, gelegen aan de Geeserstroom. In het midden van de 13e eeuw heeft op deze plek een houten kasteel gestaan. Het was geen gewoon kasteel, maar een verdedigingswerk van de bisschop van Utrecht, die hier toen de baas was en ook zelf een leger had. Maar niet iedereen accepteerde zijn gezag en er ontstonden regelmatig gevechten tussen de Drenten, de Heren van Coevorden en de bisschop. Om zich goed te kunnen verdedigen besloot bisschop Wilbrand van Oldenburg op deze plek een kasteel te bouwen. Van daaruit kon hij goed de Tilweg overzien, in die tijd een belangrijke doorgaande weg waar ook de legers overheen trokken. Bovendien lag hier aan de ene kant van het kasteel de Geeserstroom en aan de andere kant een groot moeras, zodat de vijand zijn verdedigingswerk niet gemakkelijk kon aanvallen.

Het kasteel is allang verdwenen, maar resten van de kasteelheuvel en van de gracht er omheen zijn er nog.

Beleefpunt
Om meer bekendheid en zichtbaarheid te geven aan deze historische plek is besloten hier een Archeologisch Beleefpunt te maken, waarop de geschiedenis van de Klinkenberg wordt uitgelegd.

Het Beleefpunt is gefinancierd door Provincie en Gemeente en is een samenwerkingsverband met Staatsbosbeheer, de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en Plaatselijk Belang Gees.

In het fotoalbum vind je foto’s van de opening.