Plaatselijk Belang Gees

Plaatselijk Belang Gees is een vereniging die de belangen van de inwoners vertegenwoordigt. Zij is overlegpartner van lokale en regionale overheden. Leidraad voor het denken en handelen in de komende jaren is de dorpsvisie, die in 2016 is gepresenteerd. Vanuit de vereniging worden ook veel activiteiten ontplooid. Dit gebeurt vaak door zelfstandige werkgroepen. Er zijn verschillende commissies en stichtingen die onder de paraplu van of in overleg met Plaatselijk Belang evenementen organiseren. De Zomeravondmarkt, Gees in Wintersfeer, de Fly-in, de mini-weekmarkt en antieke motortoertocht Rondom Gees zijn aansprekende evenementen, waarbij veel dorpsbewoners als vrijwilliger zijn betrokken.

Dorpsvlegel en aanmelden
Vier keer per jaar, medio maart, juni, oktober en december verschijnt de Dorpsvlegel, een dorpsblad met nieuws uit het dorp. De Dorpsvlegel wordt bij de leden thuis bezorgd. Lid zijn van Plaatselijk Belang Gees kost €10,- per jaar. Het IBAN-nummer is NL49RABO 0349 6550 73.  Aanmelden kan per mail via secretaris@geesweb.nl of voorzitter@geesweb.nl of telefonisch.

Zoekt u contact met de bestuursleden? Hier vindt u de contactgegevens.