Nei Naoberschap

Nei Naoberschap is een in 2016 door de dorpsbewoners opgerichte zorgcoöperatie. Het doel van Nei Naoberschap is dat iedereen die dat wil zolang mogelijk zelfstandig in Gees kan blijven wonen. Als daarbij hulp nodig is kan een beroep worden gedaan op Nei Naoberschap. De leden van de coöperatie willen dit realiseren door de inzet van vrijwilligers, die ‘naoberhulp’ verlenen in brede zin. Het is niet de bedoeling professionele zorg te verlenen. Dat kan hulp of ondersteuning zijn op bijvoorbeeld de volgende terreinen:

 • Vervoer/begeleiding bij bezoek arts, bibliotheek, boodschappen doen, enz.
 • Klusjes in en rond het huis en de tuin
 • Ondersteuning van mantelzorgers
 • Afspraken maken onder buurtgenoten voor hulp bij noodsituaties
 • Samen wandelen
 • Het bezorgen van maaltijden van de Herbergier
 • Regelmatig bezoek van een vrijwilliger
 • Boodschappen en/of medicijnen halen bij ziekte
 • Administratieve hulp
 • Hulp bij gebruik van de computer of tablet
 • Hulp bij gebruik van de (mobiele) telefoon
 • Verzorging van huisdieren

Wilt u gebruik maken van de diensten van Nei Naoberschap of wilt u vrijwilliger worden?  Heeft u vragen? Klik dan hier voor meer informatie.