Wijziging hondenlosloopgebieden

Een bericht van de boswachter: Op korte termijn veranderen de huidige hondenlosloopgebieden. Het gebied ten zuiden van de Hooge Stoep wordt uitgebreid, waarmee we hopen dat de overlast van honden in het begrazingsgebied afneemt.

Daarnaast willen we meer rust creëren bij de Mepperhooilanden. Om deze reden wordt hier het hele losloopgebied verplaatst naar de andere kant van de weg. Er is een nieuwe parkeerplaats gemaakt zodat de hondenbaasjes veilig kunnen parkeren. Er wordt hier een Natteneuzenroute uitgezet. Een plek waar honden heerlijk los kunnen lopen, mits onder appèl.

Loopt u in een losloopgebied dan gelden de volgende regels:

•    honden dienen te allen tijden onder appél te staan;
•    honden mogen geen overlast veroorzaken voor andere mensen, dieren en flora;
•    honden dienen (net als mensen) ook op de paden te blijven om overlast voor de natuur te voorkomen.

Is het voor u en uw hond niet mogelijk om aan bovenstaande regels te houden? Houd uw hond dan aan de lijn.

Uiteraard mogen honden enkel in de losloopgebieden los. Op onderstaande kaart zijn de wijzigingen al zichtbaar in het groen.

Laat het bos zo voor iedereen een heerlijke plek zijn om te genieten!

Mocht u nog vragen hebben, dan hoor ik het graag.

Wenda Kloen
Boswachter Emmen-Sleen
06-21266674

wijzigingen-hondenlosloopgebieden