Geesweb: bron van informatie!

Dorpsbudget. Samen werken aan de leefbaarheid van Gees

Met het dorpsbudget ontvangen we jaarlijks van de gemeente Coevorden extra middelen om binnen ons dorp initiatieven van inwoners te ondersteunen. Leidraad hierbij is onze dorpsvisie en de betrokkenheid van alle inwoners van Gees. De commissie Dorpsbudget heeft tot taak om ideeën en plannen op te halen. Ook kan zij helpen bij het maken en indienen van plannen. In de commissie zijn leden van het bestuur van Plaatselijk Belang en andere dorpsbewoners vertegenwoordigd. Zij werken op basis van vertrouwen in elkaar en respect voor elkaars overtuiging. De plannen zijn op hoofdlijnen afgestemd en worden op details in grote mate van zelfstandigheid uitgevoerd. Door zo te werken kunnen we goed omgaan met de onderlinge verschillen en blijft ons dorp, dankzij de inzet van alle vrijwilligers en met het dorpsbudget als steun in de rug, een aantrekkelijk dorp om te wonen en te werken. 

Dorpsbudget 2022-2023 

Dorpsvisie 
Samen met u willen we graag onze Dorpsvisie uit 2016 aanscherpen. We nodigen u daartoe uit om deel te nemen aan vier bijeenkomsten dit najaar. Leden van Plaatselijk Belang Gees hebben in de Dorpsvlegel hierover al uitgebreid kunnen lezen. Alle avonden vinden plaats in de Zwerfkei, we starten om 19.30 uur. Op de bijeenkomsten werken we ook aan ideeën voor besteding van het Dorpsbudget 22-23. U leest hierover meer verderop in deze brief.

 • 21 september Algemene Ledenvergadering PB Gees én het thema ‘Leefbaarheid’
  Naast de reguliere punten uit de agenda van de ALV gaan we na de pauze in op het thema ‘Leefbaarheid’. Leefbaarheid is een breed begrip. Wat bedoelen we er eigenlijk mee als we het hebben over de leefbaarheid in ons dorp? Zijn we tevreden of kan het beter? Welke concrete ideeën hebben we en kan daar een mooi plan uit voortkomen voor het dorpsbudget 22-23?
 • 12 oktober                 Thema ‘Natuur’
  We wonen te midden van een agrarisch landschap en op steenworp afstand van veel natuur. Hoe kijken we als inwoners tegen ons landschap aan? Wat willen we daarin behouden en wat willen we verder ontwikkelen? Zijn er verbeteringen die we kunnen realiseren bijvoorbeeld met het dorpsbudget 22-23?
 • 26 oktober                 Thema ‘Verduurzaming’
  Gees is proeftuin voor de energie- en warmtetransitie. Wat betekent die status voor de huishoudens in Gees, hoe komen we tot goede en betaalbare plannen voor elke portemonnee? Hoe zetten we het dorpsbudget hierbij in?
 • 16 november Thema ‘Ondernemerschap’
  Gees is altijd al een dorp met ondernemende inwoners geweest. Hoe zien de ondernemers hun toekomst in Gees? Met wie werken ze samen en wat brengt ons dat ondernemerschap? Zijn er plannen die ons allemaal aangaan waarvoor we het dorpsbudget 22-23 kunnen inzetten?

Zesde Dorpsbudget
Inmiddels zijn we toe aan het zesde Dorpsbudget, tot en met augustus 2023 hebben we € 12.960,- beschikbaar voor de leefbaarheid van ons dorp. We verwachten dat we op de vier thema-avonden ideeën opdoen die daarna leiden tot plannen voor het dorpsbudget. Maar net als afgelopen jaren, vragen we u ook nu om een plan in te dienen, dat hoeft niet af te hangen van uw deelname aan een thema-avond. U kunt een plan indienen als vertegenwoordiger van een vereniging, stichting, coöperatie of werkgroep. Maar wellicht hebt u een idee dat u samen met buurtgenoten gaat oppakken. Er is veel mogelijk, in deze brief leest u hier meer over. 

Het opstellen van een plan hoeft niet veel tijd en moeite te kosten. Een goed idee dat bijdraagt aan de leefbaarheid in Gees en dat u samen met dorpsgenoten kunt uitvoeren, is bijna alles wat u nodig hebt. Uiteindelijk gaat het erom dat uw idee voldoet aan de volgende punten:

 • Samenhang met de Dorpsvisie 2016 – 2026 (kijk op Geesweb of vraag het boekje aan bij Plaatselijk Belang) en bij voorkeur in samenhang met de actuele visie die we op de thema-avonden ontwikkelen
 • Financiële haalbaarheid (een eenvoudige begroting voldoet)
 • Voldoende betrokkenheid van inwoners van Gees
 • Uw plan is voor 31 augustus 2023 uitgevoerd. Leidt uw plan tot een reservering voor een groter project, dan kunt u voor maximaal drie jaar een reservering aanvragen.
 • Klik hier voor het formulier om uw aanvraag op in te vullen.

U hoeft uw plan niet alleen op te stellen.

De leden van de commissie Dorpsbudget helpen u graag om uw plan op te stellen. Mail uw vragen naar dorpsbudget@geesweb.nl of benader de commissieleden rechtstreeks.

Het Dorpsbudget wordt jaarlijks bij de gemeente aangevraagd door Plaatselijk Belang Gees. Het budget komt beschikbaar als subsidie onder de voorwaarde dat alle inwoners van Gees kunnen meebeslissen over de besteding ervan. Over die besteding legt Plaatselijk Belang Gees verantwoording af aan de inwoners en aan de gemeente.

Roel Fleurke (06 44030499), Kees van Dijk (06 41791407), Gert de Groot (06 11145761). 

In onderstaande tijdlijn treft u alle stappen aan: 

 

Wij wensen u veel succes bij het bedenken van mooie plannen voor de leefbaarheid van ons dorp!