"Hier woon je fijn!"

Dorpsbudget. Samen werken aan de leefbaarheid van Gees

Met het dorpsbudget ontvangen we jaarlijks van de gemeente Coevorden extra middelen om binnen ons dorp initiatieven van inwoners te ondersteunen. Leidraad hierbij is onze dorpsvisie en de betrokkenheid van alle inwoners van Gees. De commissie Dorpsbudget heeft tot taak om ideeën en plannen op te halen. Ook kan zij helpen bij het maken en indienen van plannen. In de commissie zijn leden van het bestuur van Plaatselijk Belang en andere dorpsbewoners vertegenwoordigd. Zij werken op basis van vertrouwen in elkaar en respect voor elkaars overtuiging. De plannen zijn op hoofdlijnen afgestemd en worden op details in grote mate van zelfstandigheid uitgevoerd. Door zo te werken kunnen we goed omgaan met de onderlinge verschillen en blijft ons dorp, dankzij de inzet van alle vrijwilligers en met het dorpsbudget als steun in de rug, een aantrekkelijk dorp om te wonen en te werken. 

Dorpsbudget 2023-2024 in uitvoering

Begin februari hebben we weer een ruim aantal inwoners een positief bericht kunnen sturen dat hun idee uitgevoerd kan gaan worden. Het is echt geweldig dat we in ons dorp elk jaar weer nieuwe initiatieven oppakken om de leefbaarheid in ons dorp nog weer wat te verbeteren.
Klik hier om naar het overzicht te gaan van deze initiatieven. Op de lijst ziet u ook de naam van de contactpersoon van elk initiatief. De plannen voor 2023-2024 worden bij voorkeur voor eind augustus geheel afgerond.

Het Dorpsbudget wordt jaarlijks bij de gemeente aangevraagd door Plaatselijk Belang Gees. Het budget komt beschikbaar als subsidie onder de voorwaarde dat alle inwoners van Gees kunnen meebeslissen over de besteding ervan. Over die besteding legt Plaatselijk Belang Gees verantwoording af aan de inwoners en aan de gemeente.

Als projectdeelnemer kun je de facturen van jouw project zelf betalen en declareren bij de penningmeester (klik hier voor het downloaden van het declaratieformulier) of spreek af met de penningmeester PBG dat de facturen rechtstreeks naar hem gaan en door hem betaald worden.

Ook voor 2024-2025 hebben we weer een Dorpsbudget aangevraagd. Zoals elk jaar kunt u in september/oktober weer berichten verwachten hoe u uw idee, bij voorkeur in samenwerking met meerdere inwoners, om kunt zetten naar een uitvoerbaar initiatief.

Wilt u alvast over een idee van gedachte wisselen of hebt u een andere vraag, neem gerust contact met ons op. Mail uw idee of vraag naar dorpsbudget@geesweb.nl of benader een commissielid rechtstreeks.

Roel Fleurke (06 44030499), Kees van Dijk (06 41791407), Gert de Groot (06 11145761), Denise Smit (06 10243014). 

 

Fleurig Gees

Ons dorp ziet er sinds vrijdag 17 mei weer wat mooier uit. Tineke Kiers ziet haar lang gekoesterde wens werkelijkheid worden door met een enthousiaste groep inwoners onze lantaarnpalen te…