Geesweb: bron van informatie!

Dorpsbudget. Samen werken aan de leefbaarheid van Gees

Met het dorpsbudget ontvangen we jaarlijks van de gemeente Coevorden extra middelen om binnen ons dorp initiatieven van inwoners te ondersteunen. Leidraad hierbij is onze dorpsvisie en de betrokkenheid van alle inwoners van Gees. De commissie Dorpsbudget heeft tot taak om ideeën en plannen op te halen. Ook kan zij helpen bij het maken en indienen van plannen. In de commissie zijn leden van het bestuur van Plaatselijk Belang en andere dorpsbewoners vertegenwoordigd. Zij werken op basis van vertrouwen in elkaar en respect voor elkaars overtuiging. De plannen zijn op hoofdlijnen afgestemd en worden op details in grote mate van zelfstandigheid uitgevoerd. Door zo te werken kunnen we goed omgaan met de onderlinge verschillen en blijft ons dorp, dankzij de inzet van alle vrijwilligers en met het dorpsbudget als steun in de rug, een aantrekkelijk dorp om te wonen en te werken. 

Dorpsbudget 2022-2023 

Zesde Dorpsbudget
Inmiddels worden plannen uitgevoerd van alweer het zesde Dorpsbudget, tot en met augustus 2023 hebben we € 12.960,- beschikbaar voor de leefbaarheid van ons dorp. Op de vier thema-avonden afgelopen najaar 2022 hebben we als commissie Dorpsbudget al veel ideeën opgevangen die, samen met andere plannen, aansluitend aan ons zijn toegezonden. De plannen komen overwegend van de leden van de vier themagroepen.  Maar als u de plannen doorkijkt (klik op de link) ziet u ook dat min of meer toevallige groepen ontstaan omdat inwoners hun hoofden bij elkaar steken als ze zien dat er iets verbeterd kan worden. En wat is dan mooier dan dat je met elkaar een plan bedenkt en met geld van het Dorpsbudget dat ook samen kunt uitvoeren. 

Hebt u wellicht al een idee voor aankomend jaar 2023-2024? Neem dan alvast contact op met één van de leden van de commissie Dorpsbudget, wij helpen u graag om uw plan op te stellen. Mail uw idee of vraag naar dorpsbudget@geesweb.nl of benader een commissielid rechtstreeks.

De commissie Dorpsbudget is afgelopen najaar veranderd van samenstelling. Henk Diedering is uitgetreden en na een uitgebreide zoektocht is Denise Smit bereid gevonden de plek van Henk te vullen. Met Denise in de commissie verwachten we binnen ons dorp een breed netwerk van contacten te kunnen onderhouden.

Het Dorpsbudget wordt jaarlijks bij de gemeente aangevraagd door Plaatselijk Belang Gees. Het budget komt beschikbaar als subsidie onder de voorwaarde dat alle inwoners van Gees kunnen meebeslissen over de besteding ervan. Over die besteding legt Plaatselijk Belang Gees verantwoording af aan de inwoners en aan de gemeente.

Als projectdeelnemer kun je de facturen van jouw project zelf betalen en declareren bij de penningmeester (klik hier voor het downloaden van het declaratieformulier) of spreek af met de penningmeester PBG dat de facturen rechtstreeks naar hem gaan en door hem betaald worden.

Roel Fleurke (06 44030499), Kees van Dijk (06 41791407), Gert de Groot (06 11145761), Denise Smit (06 10243014). 

In onderstaande tijdlijn treft u alle stappen aan: 

 

Wij wensen u veel succes bij het bedenken van mooie plannen voor de leefbaarheid van ons dorp!

Start Repair Café

Vrijwilligers en ruimte gezocht!!Samen met Plaatselijk Belang  Oosterhesselen, Plaatselijk Belang Gees en Plaatselijk Belang Zwinderen is het plan ontstaan om een Repair Café te starten.Een Repair Café is een locatie…