Geesweb: bron van informatie!

Dorpsbudget. Samen werken aan de leefbaarheid van Gees

Met het dorpsbudget ontvangen we jaarlijks van de gemeente Coevorden extra middelen om binnen ons dorp initiatieven van inwoners te ondersteunen. Leidraad hierbij is onze dorpsvisie en de betrokkenheid van alle inwoners van Gees.

Werkgroep

De werkgroep Dorpsbudget heeft tot taak om ideeën op te halen, plannen te maken en deze uit te voeren. In de werkgroep zijn meerdere leden van het bestuur van Plaatselijk Belang vertegenwoordigd. We werken op basis van vertrouwen in elkaar en respect voor elkaars overtuiging. De plannen die we maken zijn op hoofdlijnen afgestemd en worden op details in grote mate van zelfstandigheid uitgevoerd. Door zo te werken kunnen we goed omgaan met de onderlinge verschillen en blijft ons dorp, dankzij de inzet van alle vrijwilligers en met het dorpsbudget als steun in de rug, een aantrekkelijk dorp om te wonen en te werken. Onderaan deze pagina treft u steeds het laatste nieuws aan. 

Dorpsbudget 2020

In 2020 hebben we vanuit de gemeente Coevorden ruim € 11.000,- aan Dorpsbudget beschikbaar voor de leefbaarheid van ons dorp. Om dat geld goed te besteden vroegen we vertegenwoordigers van een vereniging, stichting, coöperatie of werkgroep, om samen met andere leden van hun groep, een plan in te dienen. Daarnaast ontvingen alle dorpsbewoners van Gees rond de jaarwisseling een brief om hen de mogelijkheid te bieden een idee of plan in te dienen. Zo werken we, met steun van het Dorpsbudget, samen aan de leefbaarheid van ons dorp. De plannen moeten vallen binnen de brede doelen van de  Dorpsvisie 2016-2026.

Tijdlijn

Het Dorpsbudget wordt jaarlijks bij de gemeente aangevraagd door Plaatselijk Belang Gees. Het budget komt beschikbaar als subsidie onder de voorwaarde dat alle inwoners van Gees kunnen meebeslissen over de besteding ervan. Over die besteding legt Plaatselijk Belang Gees verantwoording af aan de inwoners en aan de gemeente. De werkgroep Dorpsbudget ontwikkelt het proces van deelname. Voor het jaar 2020 hebben we ons proces aangepast. In onderstaande tijdlijn leest u de stappen die gezet zouden worden. Door het Coronavirus liep het echter allemaal wat anders dan gepland. 

Corona

In de oorspronkelijke tijdlijn werkten we toe naar de avond van woensdag 25 maart. Dan zou er een dorpsbijeenkomst plaats vinden. Het eerste deel van de bijeenkomst zou worden ingevuld door de Algemene Ledenvergadering (ALV) van Plaatselijk Belang Gees. Na afronding daarvan zou het tweede deel van deze avond open staan voor alle inwoners van Gees en het presenteren van de plannen. Door alle Coronaperikelen kon deze avond niet doorgaan. De werkgroep heeft de aanvragen beoordeeld.  

De werkgroep Dorpsbudget bestaat uit Roel Fleurke, Derk Meppelink, Geert Lucas, Jan Hidding, Mina Scheperkeuter, Tineke Kiers, Henk Diedering, Gert Keep, Kees van Dijk, Gert de Groot en Henk Vleems.

Plannen Dorpsbudget 2020

Een foto van de jaarlijkse mini-markt (juli – augustus). Een typisch voorbeeld van een samenbindend idee dat inmiddels een fenomeen is geworden voor velen in ons dorp. Vanuit het Dorpsbudget…