Geesweb: bron van informatie!

Dorpsbudget

Met het dorpsbudget ontvangen we jaarlijks van de gemeente Coevorden extra middelen om binnen ons dorp initiatieven van inwoners te ondersteunen. Leidraad hierbij is onze dorpsvisie en de betrokkenheid van alle inwoners van Gees. De werkgroep Dorpsbudget heeft tot taak om ideeën op te halen, plannen te maken en deze uit te voeren. In de werkgroep zijn meerdere leden van het bestuur van Plaatselijk Belang vertegenwoordigd. We werken op basis van vertrouwen in elkaar en respect voor elkaars overtuiging. De plannen die we maken zijn op hoofdlijnen afgestemd en worden op details in grote mate van zelfstandigheid uitgevoerd. Door zo te werken kunnen we goed omgaan met de onderlinge verschillen en blijft ons dorp, dankzij de inzet van alle vrijwilligers en met het dorpsbudget als steun in de rug, een aantrekkelijk dorp om te wonen en te werken. Op deze pagina treft u steeds het laatste nieuws aan en de uitgebreide verantwoording van ons dorpsbudget 2018.

Hebt u een idee of wens voor het Dorpsbudget 2019, vul dan dit formulier in. Zend het ingevulde formulier uiterlijk 24 februari 2019 naar de secretaris van Plaatselijk Belang Gees (mailadres is secretarispbg@geesweb.nl) of print het uit en geef het af bij één van de werkgroepleden. Onze namen treft u aan op het formulier.