Geesweb: bron van informatie!

Dorpsbudget. Samen werken aan de leefbaarheid van Gees

Met het dorpsbudget ontvangen we jaarlijks van de gemeente Coevorden extra middelen om binnen ons dorp initiatieven van inwoners te ondersteunen. Leidraad hierbij is onze dorpsvisie en de betrokkenheid van alle inwoners van Gees. De commissie Dorpsbudget heeft tot taak om ideeën en plannen op te halen. Ook kan zij helpen bij het maken en indienen van plannen. In de commissie zijn leden van het bestuur van Plaatselijk Belang en andere dorpsbewoners vertegenwoordigd. Zij werken op basis van vertrouwen in elkaar en respect voor elkaars overtuiging. De plannen zijn op hoofdlijnen afgestemd en worden op details in grote mate van zelfstandigheid uitgevoerd. Door zo te werken kunnen we goed omgaan met de onderlinge verschillen en blijft ons dorp, dankzij de inzet van alle vrijwilligers en met het dorpsbudget als steun in de rug, een aantrekkelijk dorp om te wonen en te werken. 

Dorpsbudget 2023-2024 

Zevende Dorpsbudget
We zijn alweer toe aan het zevende Dorpsbudget, tot en met augustus 2024 hebben we € 12.960,- beschikbaar voor de leefbaarheid in ons dorp. 

Afgelopen jaar is onze Dorpsvisie herzien. Naast de algemene visie op ons dorp zijn er vier deelvisies ontwikkeld. Voor elke deelvisie is een themagroep actief, zij verdiepen hun visie en ontwikkelen activiteiten in en rond ons dorp om de visie zichtbaar te maken.  De vier thema’s zijn

  • Leefbaarheid
  • Natuur
  • Verduurzaming
  • Ondernemerschap.

We willen graag alle bewoners betrekken bij de ontwikkeling van ons dorp. Om die reden verspreiden we huis-aan-huis deze brief met informatie over de vier themagroepen en de wijze waarop we in stappen de plannen voor het Dorpsbudget 2023 (uitvoering ’23-’24) ontwikkelen en vaststellen. Belangrijk is de inloopavond op 31 oktober van 19 – 22 uur in het Pluspunt. Op die avond kunt u in gesprek gaan met de themagroep van uw keuze om met hen uw ideeën te bespreken en te ontwikkelen naar een aanvraag Dorpsbudget 2023. Klik hier voor het aanvraagformulier Dorpsbudget 2023. Vanzelfsprekend kunt u op deze avond ook met ons uw ideeën bespreken. 

Hebt u wellicht nu al een idee of een vraag? Neem dan contact op met één van de leden van de commissie Dorpsbudget, wij helpen u graag om uw plan op te stellen. Mail uw idee of vraag naar dorpsbudget@geesweb.nl of benader een commissielid rechtstreeks.

Het Dorpsbudget wordt jaarlijks bij de gemeente aangevraagd door Plaatselijk Belang Gees. Het budget komt beschikbaar als subsidie onder de voorwaarde dat alle inwoners van Gees kunnen meebeslissen over de besteding ervan. Over die besteding legt Plaatselijk Belang Gees verantwoording af aan de inwoners en aan de gemeente.

Als projectdeelnemer kun je de facturen van jouw project zelf betalen en declareren bij de penningmeester (klik hier voor het downloaden van het declaratieformulier) of spreek af met de penningmeester PBG dat de facturen rechtstreeks naar hem gaan en door hem betaald worden.

Roel Fleurke (06 44030499), Kees van Dijk (06 41791407), Gert de Groot (06 11145761), Denise Smit (06 10243014). 

In onderstaande tijdlijn treft u alle stappen aan: 

Wij wensen u veel succes bij het bedenken van mooie plannen voor de leefbaarheid van ons dorp!

Start Repair Café

Vrijwilligers en ruimte gezocht!!Samen met Plaatselijk Belang  Oosterhesselen, Plaatselijk Belang Gees en Plaatselijk Belang Zwinderen is het plan ontstaan om een Repair Café te starten.Een Repair Café is een locatie…