Geesweb: bron van informatie!

Dorpsbudget

Voor besteding van het Dorpsbudget 2019 heeft de werkgroep al weer een aantal ideeën uitgewerkt. Deze zijn op 10 april aan het bestuur van Plaatselijk Belang gepresenteerd. Het bestuur stemt in met de ideeën en wenst de werkgroep succes bij de uitvoering ervan. Een grote post, de verlichting van het fietspad tussen Gees en Oosterhesselen, is nog in onderzoek en zal met de gemeente worden besproken. Nadere afstemming volgt daarna ook nog weer in het bestuur van PB Gees. Hier treft u het overzicht van alle activiteiten.

Met het dorpsbudget ontvangen we jaarlijks van de gemeente Coevorden extra middelen om binnen ons dorp initiatieven van inwoners te ondersteunen. Leidraad hierbij is onze dorpsvisie en de betrokkenheid van alle inwoners van Gees. De werkgroep Dorpsbudget heeft tot taak om ideeën op te halen, plannen te maken en deze uit te voeren. In de werkgroep zijn meerdere leden van het bestuur van Plaatselijk Belang vertegenwoordigd. We werken op basis van vertrouwen in elkaar en respect voor elkaars overtuiging. De plannen die we maken zijn op hoofdlijnen afgestemd en worden op details in grote mate van zelfstandigheid uitgevoerd. Door zo te werken kunnen we goed omgaan met de onderlinge verschillen en blijft ons dorp, dankzij de inzet van alle vrijwilligers en met het dorpsbudget als steun in de rug, een aantrekkelijk dorp om te wonen en te werken. Op deze pagina treft u steeds het laatste nieuws aan en de uitgebreide verantwoording van ons dorpsbudget 2018.