Geesweb: bron van informatie!

Dorpsbudget. Samen werken aan de leefbaarheid van Gees

Met het dorpsbudget ontvangen we jaarlijks van de gemeente Coevorden extra middelen om binnen ons dorp initiatieven van inwoners te ondersteunen. Leidraad hierbij is onze dorpsvisie en de betrokkenheid van alle inwoners van Gees. De commissie Dorpsbudget heeft tot taak om ideeën en plannen op te halen. Ook kan zij helpen bij het maken en indienen van plannen. In de commissie zijn leden van het bestuur van Plaatselijk Belang en andere dorpsbewoners vertegenwoordigd. Zij werken op basis van vertrouwen in elkaar en respect voor elkaars overtuiging. De plannen zijn op hoofdlijnen afgestemd en worden op details in grote mate van zelfstandigheid uitgevoerd. Door zo te werken kunnen we goed omgaan met de onderlinge verschillen en blijft ons dorp, dankzij de inzet van alle vrijwilligers en met het dorpsbudget als steun in de rug, een aantrekkelijk dorp om te wonen en te werken. 

Dorpsbudget 2021 (uitvoering 2021 tot augustus 2022)

In 2021-2022 hebben we € 12.340,- aan Dorpsbudget beschikbaar voor de leefbaarheid van ons dorp. Om dat geld goed te besteden hebben we inwoners met een huis-aan-huis brief gevraagd, net als afgelopen jaren, een plan in te dienen. Zo’n plan indienen kunt u doen als vertegenwoordiger van een vereniging, stichting, coöperatie of werkgroep. Maar wellicht hebt u een idee dat u samen met buurtgenoten gaat oppakken. Er is veel mogelijk. Het Dorpsbudget wordt jaarlijks bij de gemeente aangevraagd door Plaatselijk Belang Gees. Het budget komt beschikbaar als subsidie onder de voorwaarde dat alle inwoners van Gees kunnen meebeslissen over de besteding ervan. Over die besteding legt Plaatselijk Belang Gees verantwoording af aan de inwoners en aan de gemeente.

Commissie

De huidige commissie Dorpsbudget bestaat uit Henk Diedering, Kees van Dijk, Gert de Groot en Roel Fleurke. Wij doen ons best om alle dorpsgenoten te betrekken. Voor uw vragen zijn wij uw aanspreekpunt en waar nodig kunnen wij u ondersteunen bij het opstellen van een plan. Het opstellen van een plan hoeft niet veel tijd en moeite te kosten. Een goed idee dat bijdraagt aan de leefbaarheid in Gees en dat u samen met dorpsgenoten kunt uitvoeren, is bijna alles wat u nodig hebt. Ons mailadres is dorpsbudget@geesweb.nl.
Uiteindelijk gaat het erom dat uw idee voldoet aan drie eisen:

  • Samenhang met de Dorpsvisie 2016 – 2026
  • Financiële haalbaarheid
  • Voldoende betrokkenheid van inwoners van Gees
  • Uw plan is voor 31 augustus 2022 uitgevoerd. Leidt uw plan tot een reservering voor een groter project, dan kunt u voor maximaal drie jaar een reservering aanvragen.

Tijdlijn

In onderstaande tijdlijn treft u alle stappen aan: van informatie op de Dorpsavond op 29 september 2021 (de Zwerfkei – beperkt aantal plaatsen, u kunt zich vooraf aanmelden om teleurstelling aan de deur te voorkomen, zie onderaan deze pagina) tot toewijzing van de plannen rond de jaarwisseling.

Wij wensen u veel succes bij het bedenken van mooie plannen voor de leefbaarheid van ons dorp!