Geesweb: bron van informatie!

Dorpsbudget. Samen werken aan de leefbaarheid van Gees

Met het dorpsbudget ontvangen we jaarlijks van de gemeente Coevorden extra middelen om binnen ons dorp initiatieven van inwoners te ondersteunen. Leidraad hierbij is onze dorpsvisie en de betrokkenheid van alle inwoners van Gees. De commissie Dorpsbudget heeft tot taak om ideeën en plannen op te halen. Ook kan zij helpen bij het maken en indienen van plannen. In de commissie zijn leden van het bestuur van Plaatselijk Belang en andere dorpsbewoners vertegenwoordigd. Zij werken op basis van vertrouwen in elkaar en respect voor elkaars overtuiging. De plannen zijn op hoofdlijnen afgestemd en worden op details in grote mate van zelfstandigheid uitgevoerd. Door zo te werken kunnen we goed omgaan met de onderlinge verschillen en blijft ons dorp, dankzij de inzet van alle vrijwilligers en met het dorpsbudget als steun in de rug, een aantrekkelijk dorp om te wonen en te werken. 

Dorpsbudget 2021

In 2021 hebben we € 12.180,- aan Dorpsbudget beschikbaar voor de leefbaarheid van ons dorp. Om dat geld goed te besteden vragen we u, net als afgelopen jaar, een plan in te dienen. Dat kunt u doen als vertegenwoordiger van een vereniging, stichting, coöperatie of werkgroep. Maar wellicht hebt u een idee dat u samen met buurtgenoten gaat oppakken. Er is veel mogelijk. Het Dorpsbudget wordt jaarlijks bij de gemeente aangevraagd door Plaatselijk Belang Gees. Het budget komt beschikbaar als subsidie onder de voorwaarde dat alle inwoners van Gees kunnen meebeslissen over de besteding ervan. Over die besteding legt Plaatselijk Belang Gees verantwoording af aan de inwoners en aan de gemeente. 

Commissie

De huidige commissie Dorpsbudget bestaat uit Henk Diedering, Kees van Dijk, Gert de Groot en Roel Fleurke. Zij doen hun best om alle dorpsgenoten te betrekken. Voor uw vragen zijn zij uw aanspreekpunt en waar nodig kunnen zij u ondersteunen bij het opstellen van een plan. Het opstellen van een plan hoeft niet veel tijd en moeite te kosten. Een goed idee dat bijdraagt aan de leefbaarheid in Gees en dat u samen met dorpsgenoten kunt uitvoeren, is bijna alles wat u nodig hebt. Uiteindelijk gaat het erom dat uw idee voldoet aan drie eisen:

  • Samenhang met de Dorpsvisie 2016 – 2026
  • Financiële haalbaarheid
  • Voldoende betrokkenheid van inwoners van Gees.

Het plan moet wel uiterlijk 31 augustus 2021 gerealiseerd zijn. Dat is dit jaar een korte periode omdat de subsidieregeling verschuift van kalenderjaar naar schooljaar. Nieuw is dat er voor drie jaar geld gereserveerd kan worden, bijvoorbeeld omdat uw idee zoveel geld kost dat u jaarlijks hiervoor geld wilt wegzetten totdat er voldoende is voor uw plan. In Gees hebben we aan de mogelijkheid voor reservering de voorwaarde verbonden dat het plan moet aansluiten bij onze Dorpsvisie. 

Tijdlijn

In onderstaande tijdlijn leest u de stappen om uiteindelijk op 18 maart de plannen vast te stellen.

Tijdlijn Dorpsbudget Gees V2

We werken in de tijdlijn toe naar de avond van donderdag 18 maart. Uiterlijk op die avond zijn de plannen getoetst en verschijnen ze op Geesweb. Om uw plan daar goed te presenteren vragen we u tegen die tijd een korte beschrijving te geven van uw plan. En als u beeldmateriaal kunt toevoegen versterkt dat vast de presentatie van uw plan. Zijn er meer plannen dan het budget toe laat dan kunt u als dorpsgenoot via Geesweb vanaf 19 maart uw stem uitbrengen tot uiterlijk 25 maart. De plannen met de meeste stemmen gaan dan door.

Plan indienen

Om een plan in te dienen hebben we het u zo gemakkelijk mogelijk gemaakt:

  • Vanaf 21 december treft u hier een formulier aan waarin u uw idee/plan kunt beschrijven. Vul het formulier in en verzend het uiterlijk 5 februari 2021 naar dorpsbudget@geesweb.nl.
  • Aan de hand van de Dorpsvisie kunt u gemakkelijk uw idee toetsen. 
  • Op donderdag 21 januari is er in De Klimop een inloopavond van 19 – 22 uur. Leden van de commissie Dorpsbudget zijn dan aanwezig om persoonlijk uw vragen te beantwoorden. Aanmelden vooraf is noodzakelijk vanwege de Corona-maatregelen. Stuur hiervoor tot uiterlijk 20 januari een bericht naar dorpsbudget@geesweb.nl. U ontvangt dan informatie hoe laat u op de avond van 21 januari wordt verwacht.
  • U kunt te allen tijde een lid van de commissie Dorpsbudget om advies vragen. Weet u even niet wie u gaat benaderen, stuur dan een mailtje naar dorpsbudget@geesweb.nl, dan neemt één van de commissieleden contact met u op.

Wij wensen u veel succes bij het bedenken van mooie plannen voor de leefbaarheid van ons dorp!

Plannen Dorpsbudget 2020

Een foto van de jaarlijkse mini-markt (juli – augustus). Een typisch voorbeeld van een samenbindend idee dat inmiddels een fenomeen is geworden voor velen in ons dorp. Vanuit het Dorpsbudget…