Plannen Dorpsbudget 2020

Een foto van de jaarlijkse mini-markt (juli – augustus). Een typisch voorbeeld van een samenbindend idee dat inmiddels een fenomeen is geworden voor velen in ons dorp. Vanuit het Dorpsbudget worden nieuwe tafels en stoelen aangeschaft.

We ontvingen maar liefst 14 nieuwe aanvragen waarvan we er 12 konden toewijzen. Een mooi resultaat en een goede basis om later dit jaar met u op een inwonersavond het gesprek aan te gaan over de besteding van ons gemeenschappelijk budget. De opstellers van de plannen zijn inmiddels gestart met de uitvoering van hun plan, we wensen hen veel succes

De nieuwe plannen voor het Dorpsbudget 2020 hebben we voor u in één overzicht geplaatst. Klik hier om dit in te zien. Zoals in de vorige Dorpsvlegel toegelicht en in de huis-aan-huis verspreiding van februari, is het eigenaarschap van het opstellen van plannen en de uitvoering ervan, nu gelegd bij verenigingen, stichtingen en werkgroepen.