Verantwoording Dorpsbudget 2022 (uitvoering 2022 – 2023)

Graag bieden wij u de verantwoording aan van het zesde dorpsbudget. Dit Dorpsbudget is in 2022 toegekend en heeft een uitvoeringsperiode tot 1 september 2023. Met deze verantwoording stellen wij u op de hoogte over de ingediende plannen, de toegewezen budgetten en de uitvoering van die plannen.

Het dorpsbudget biedt ons de mogelijkheid om, aan de hand van onze dorpsvisie, zelf keuzes te maken in wat we belangrijk vinden in ons dorp en hoe we, mede met dit instrument, de leefbaarheid van ons dorp realiseren. We leren daarbij door te doen en met elkaar in gesprek te zijn hoe we het hebben gedaan.

In 2022 is de Dorpsvisie vernieuwd, binnenkort zal de definitieve versie aan u worden aangeboden. In de vernieuwde Dorpsvisie zijn vier deelvisies opgenomen voor de thema’s Leefbaarheid, Natuur, Verduurzaming en Ondernemerschap. In het najaar van 2022 heeft de werkgroep ‘herziening dorpsvisie’ deze deelvisies op vier avonden nader met u afgestemd en zijn er themagroepen opgericht. Elke themagroep is aansluitend van start gegaan om de visie eventueel te verdiepen en om een aanzet te maken voor een uitvoeringsprogramma. Voor dat uitvoeringsprogramma is het Dorpsbudget beschikbaar. De leden van de themagroep vertegenwoordigen op hun eigen thema het bestuur van Plaatselijk Belang en zijn dus nauw verbonden met dit bestuur.

De inhoud van onze plannen en afspraken

In de volledige verantwoording (klik ) treft u een omschrijving aan van de plannen alsmede de stand van zaken in de uitvoering ervan. Hieronder een korte opsomming van de ingediende plannen:

 • Nieuwe inwoners werven voor Plaatselijk Belang en Nei Naoberschap
 • Vervangen van het publicatiebord ter hoogte van de Herbergier / ingang IJsbaan
 • Actualiseren van de Huisweideroute
 • Onderhoud en uitbreiding van de plantenbakken
 • Reservering voor de te bouwen bergruimte voor eigendommen Plaatselijk Belang en Gees in Wintersfeer
 • Rolstoeltoegankelijk maken van het vogelkijkscherm bij Bollema
 • Proef voor onderhoud van wandelpaden in de Oude Maden
 • Ondersteuningsbudget themagroep Natuur
 • Versterken van het beeld van de Geeser ondernemers
 • Vergroten bewustwording energiegebruik met behulp van P1-meters (verbruiksmanagers)
 • Verrichten van kierdichtingen en andere eenvoudige isolatieklussen
 • Onderhoud bankjes
 • Aanbieden van zaaimengsels
 • Jaarlijkse schoonmaakdag.

Op basis van de vier nieuwe thema’s uit onze Dorpsvisie is het Dorpsbudget 2022 (uitvoering 22-23) als volgt ingezet:

  Leefbaarheid€ 7.132
  Natuur€ 2.574
  Verduurzaming € 1.700 
  Ondernemerschap€ 1.010

De commissie Dorpsbudget

Denise Smit, Gert de Groot, Kees van Dijk, Roel Fleurke