"Hier woon je fijn!"

Dorpsvisie 2023 – 2027

We zijn trots op ons mooie dorp. Mooie oude boerderijen en monumentale bomen. Gelegen in een prachtig landschap, met natuur van onschatbare waarde. Maar ook een dorp waar gewoond en gewerkt wordt. Waar ondernemers gevestigd zijn en waar we samen leven. Dat vraagt om afstemming, om overeenstemming en leidt soms tot ontstemming. Juist daarom is het goed om een Dorpsvisie te hebben. Om met elkaar te weten wat we willen in ons dorp. De dorpsvisie is van ons allemaal.

De Dorpsvisie is bij alle inwoners thuis bezorgd. In het boekje lees je de visie zelf, maar bijvoorbeeld ook hoe hij tot stand is gekomen. Onderaan deze pagina vind je het digitale document.

Samenvatting

Leefbaarheid, natuur en verduurzaming en ondernemerschap hangen nauw met elkaar samen in een dorp en zijn als thema’s steeds belangrijker. Ook in Gees. Met de actualisering van de Dorpsvisie ‘De sfeer van Gees’ willen we met deze thema’s in samenhang inspelen op de snel veranderende ontwikkelingen in de samenleving. Deze visie is een kapstok en streeft naar samenwerking en afstemming tussen de thema’s. Hiervoor heeft elk thema een eigen deelvisie en is er per thema een groep inwoners die de deelvisie voorzien van nadere betekenis. De visie geeft richting en houdt ruimte om activiteiten op te pakken die passen bij de uitdagingen en kansen die zich aandienen. De visie is een belangrijk kader voor de besteding van ons Dorpsbudget. In samenspraak met elkaar en als gesprekspartner voor de gemeente, provincie en andere externe partijen.

Onze visie is gericht op het versterken van “de sfeer van Gees” door het behouden en het versterken van de kwaliteit van leven in Gees. We houden Gees aantrekkelijk als woondorp door het ontwikkelen van woon-, werk- en leefvoorzieningen die zich positief onderscheiden van omliggende dorpen. Wij willen deze visie met moderne middelen, met aandacht voor mens, natuur en milieu, realiseren.