Geesweb: bron van informatie!

Dorpsvisie

Dorpsvisie en Dorpsbudget 2022-2023

Samen met de dorpsbewoners willen we graag onze Dorpsvisie uit 2016 aanscherpen. We nodigen de inwoners van Gees daartoe uit om deel te nemen aan vier bijeenkomsten in het najaar van 2022. Leden van Plaatselijk Belang Gees hebben in de Dorpsvlegel hierover al uitgebreid kunnen lezen. Alle avonden vinden plaats in de Zwerfkei, we starten om 19.30 uur.

Op de bijeenkomsten werken we ook aan ideeën voor besteding van het Dorpsbudget 22-23. U leest hierover meer verderop in deze brief.

 • 21 september            Algemene Ledenvergadering PB Gees én het thema ‘Leefbaarheid’
  Naast de reguliere punten uit de agenda van de ALV gaan we na de pauze in op het thema ‘Leefbaarheid’. Leefbaarheid is een breed begrip. Wat bedoelen we er eigenlijk mee als we het hebben over de leefbaarheid in ons dorp? Zijn we tevreden of kan het beter? Welke concrete ideeën hebben we en kan daar een mooi plan uit voortkomen voor het dorpsbudget 22-23?
 • 12 oktober                  Thema ‘Natuur’
  We wonen te midden van een agrarisch landschap en op steenworp afstand van veel natuur. Hoe kijken we als inwoners tegen ons landschap aan? Wat willen we daarin behouden en wat willen we verder ontwikkelen? Zijn er verbeteringen die we kunnen realiseren bijvoorbeeld met het dorpsbudget 22-23?
 • 26 oktober                  Thema ‘Verduurzaming’
  Gees is proeftuin voor de energie- en warmtetransitie. Wat betekent die status voor de huishoudens in Gees, hoe komen we tot goede en betaalbare plannen voor elke portemonnee? Hoe zetten we het dorpsbudget hierbij in?
 • 16 november             Thema ‘Ondernemerschap’
  Gees is altijd al een dorp met ondernemende inwoners geweest. Hoe zien de ondernemers hun toekomst in Gees? Met wie werken ze samen en wat brengt ons dat ondernemerschap? Zijn er plannen die ons allemaal aangaan waarvoor we het dorpsbudget 22-23 kunnen inzetten?

Alle thema-avonden worden voorbereid door de werkgroep ‘herziening dorpsvisie’. Vooraf publiceert de werkgroep een concept visie op Geesweb. De werkgroep probeert ook al vast ideeën aan te dragen voor de besteding van Dorpsbudget 2022-2023.

Lees hier de concept visie voor het thema Leefbaarheid

Lees hier alvast de concept visie voor het thema Natuur

Lees hier alvast een eerste opzet van de concept visie voor het thema Verduurzamen

Binnenkort treft u hier de concept visie voor het thema Ondernemerschap