logo duurzaam gees

"Samen werken aan een duurzaam dorp!"

Duurzaam Gees

Klimaatverandering gaat ons allemaal aan.
De overstap van fossiele naar duurzame energiebronnen. Energiebesparing. Vermindering van restafval, hergebruik van materialen. De themagroep Verduurzaming wil hiermee aan de slag. Samen met mede-dorpsbewoners.

Aardgasvrij dorp

Nederland gaat uiterlijk in 2050 van het aardgas af. Dat heeft gevolgen voor alle huishoudens, wij noemen dat de ‘warmtetransitie’. De politiek maakt hiervoor beleid aan de hand van vele complexe overwegingen. Voorlopig is er volop ruimte om zelf keuzes te maken comfortabel te wonen en voorbereid te zijn op het tijdperk zonder aardgas. Denk aan keuzes als ander gedrag, bijvoorbeeld de thermostaat een graadje lager, en om technische oplossingen zoals isolatie en vervanging van uw vertrouwde CV-ketel door een andere warmtebron.
In de beeldspraak van ‘reizen’ onderneemt u een reis die, al of niet met tussenstations, uiterlijk in 2050 leidt tot een aardgasvrij huis. In Gees werken we aan een plan hoe we u het beste kunnen ondersteunen bij uw keuzes om aardgasvrij te gaan wonen. Met dat plan informeren we andere dorpen hoe de transitie in Gees verloopt en draagt onze informatie bij aan een beeld van de totale transitie in de gemeente Coevorden.
Bij elke verandering die op je pad komt maak je een aantal stappen, van begrijpen waarom verandering nodig is tot zelf anderen vertellen hoe je de verandering hebt uitgevoerd. Voor de warmtetransitie helpt onderstaand plaatje met negen stappen ons om met u te kijken hoe ver u in uw huishouden bent om straks aardgasvrij te wonen.

Onze voorlopige doelen voor Gees

We verwachten in ons plan de volgende doelen op te nemen:

  • Elke inwoner van Gees weet in 2025 dat hij/zij kan deelnemen in de warmtetransitie.
  • In 2027 heeft 70% van de Geeser huishoudens een plan voor hun warmtetransitie
  • In 2040 heeft 100% van de huishoudens die een plan hebben, hun plan uitgevoerd.
  • In 2027 is bekend welke duurzame energie lokaal kan worden opgewekt en opgeslagen.

Repair Café

In 2023 ontstond het Repair Café. Een mooi initiatief waarbij dorpsbewoners kapotte spullen repareren met hulp van vrijwilligers. Doel is het verkleinen van de afvalberg, het behouden van kennis over repareren en het versterken van de sociale cohesie in de omgeving. Dat gebeurt doordat je er mensen uit je eigen buurt ontmoet.

Heb je actuele vragen of wil je om een andere reden contact met ons zoeken? Mail gerust naar duurzaamgees@geesweb.nl

Duurzaam Gees bestaat uit:
Jan-Arie van Berkum (06 29552009)
Rob Drabbe (06 15384153)
Roel Fleurke (06 44030499)
Hans Hornstra (06 20748453)
Rik Rolink (gemeente Coevorden