"Samen werken aan een duurzaam dorp!"

Energiecoöperatie Geeserstroom

De energiecoöperatie is op 25 september 2018 opgericht om de inwoners van Gees de mogelijkheid te bieden gezamenlijk duurzame keuzes te maken. De EC Geeserstroom start daarvoor projecten gericht op verduurzaming van ons energiegebruik. Het eerste project is onze Postcoderoos I op het dak van de firma Wolbers aan het Goringbos. Dit project is inmiddels vol geboekt en zal nu verder in uitvoering gaan. Een project Postcoderoos houdt in dat inwoners met postcode 7863 en de daaraan grenzende postcodes mee kunnen doen. Samen met andere deelnemers zijn zij dan eigenaar van zo’n 200 zonnepanelen. In deze juridische constructie krijgen de deelnemers voor elke geleverde kilowatt de energiebelasting terug van de zelf gebruikte energie. Dat biedt een gunstig rendement van de investering in de coöperatie. Als gevolg van het Klimaatakkoord – waarin een verlaging op de energiebelasting op elektriciteit is afgesproken – zal vanaf 2021 het rendement verminderen. Dit wordt gecompenseerd  met een terugleversubsidie. Vanzelfsprekend ontwikkelen we nieuwe projecten en leest u op deze pagina meer over het verloop van Postcoderoos I.

Hoe werkt de energiecoöperatie?

In de ‘Prospectus Postcoderoos I’ lees je hoe het allemaal in z’n werk gaat. Je vindt er onder meer informatie over de plek van de zonnepanelen, de terugverdientijd, vanaf wanneer…

Informatie over risico’s, kosten en rendement

Deelname aan de energiecoöperatie is een vorm van beleggen. Hier vind je een informatiedocument dat is opgesteld aan de hand van het format van de Autoriteit Financiële Markten. Dit document helpt…

Rekenmodule

Wil je zelf uitrekenen wat deelname aan het project Postcoderoos voor jou kan betekenen?  Download dan hier de Rekenmodule Geesweb januari 2019. Deze rekenmodule is gebaseerd op onze meest actuele berekening…

Nieuwsbrieven

Onze nieuwsbrief wordt via mail verspreid onder belangstellenden. Wilt u deze ook ontvangen? Stuur dan een mail naar geeserstroom@gmail.com De meest recente nieuwsbrieven vindt u hieronder.

Contact

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met één van de leden van de werkgroep Geeserstroom.
Dat kan via e-mail: geeserstroom@gmail.com of telefonisch:
Hans Hornstra (voorzitter), tel 0524 582 397
Roel Fleurke (secretaris), tel 0524 785 119
Gerrit Plas (penningmeester), tel 06 51 84 33 87
Jan-Roelof Nijenbanning, tel 0524 581 880
Geert Lucas, tel 0524 582 220