"Samen werken aan een duurzaam dorp!"

Energiecoöperatie Geeserstroom

De energiecoöperatie is op 25 september 2018 opgericht om de inwoners van Gees de mogelijkheid te bieden gezamenlijk duurzame keuzes te maken. De EC Geeserstroom start daarvoor projecten gericht op verduurzaming van ons energiegebruik. Het eerste te starten project is de zogenaamde Postcoderoos. Dit houdt in dat mensen met postcode 7863 en de daaraan grenzende postcodes mee kunnen doen. Samen met andere deelnemers zijn de leden in de coöperatie straks eigenaar van zo’n 200 zonnepanelen. Deze worden geplaatst op een dak in ons dorp. In deze juridische constructie krijgen de deelnemers voor elke geleverde kilowatt de energiebelasting terug van de zelf gebruikte energie. Dat biedt een gunstig rendement van de investering in de coöperatie. Als gevolg van het Klimaatakkoord – waarin een verlaging op de energiebelasting op elektriciteit is afgesproken – zal vanaf 2021 het rendement verminderen. Dit wordt gecompenseerd  met een terugleversubsidie. Zodra deze regeling bekend is gaat de EC Geeserstroom verder met het ontwikkelen van de Postcoderoos.

Een duurzaam dorp

Als dorpsbewoners kunnen we heel veel zelf. De inwoners van Gees hebben dat regelmatig laten zien. Bewoners zoeken elkaar op en werken samen om mooie dingen te bereiken waardoor het…

Hoe kun je meedoen?

Spreekt het doel je aan en wil je meer informatie? Wil je de financiële consequenties eerst goed op een rijtje zetten? Neem dan contact op met één van de onderstaande…

Rekenmodule

Wilt u zelf uitrekenen wat deelname aan het project Postcoderoos voor u kan betekenen?  Download dan hier de Rekenmodulegeeserstroom. Deze rekenmodule is nog niet aangepast aan de nieuwe situatie, de uitkomst…

Nieuwsbrieven

Onze nieuwsbrief wordt via mail verspreid onder belangstellenden. Wilt u deze ook ontvangen? Stuur dan een mail naar geeserstroom@gmail.com
De meest recente nieuwsbrieven vindt u hieronder.

Nieuwsbrief 1 (februari 2018)
Nieuwsbrief 2 (jun 2018)
Nieuwsbrief 3 (augustus 2018)

Contact

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met één van de leden van de werkgroep Geeserstroom.
Dat kan via e-mail: geeserstroom@gmail.com of telefonisch:
Hans Hornstra (voorzitter), tel 0524 582 397
Roel Fleurke (secretaris), tel 0524 785 119
Gerrit Plas (penningmeester), tel 06 51 84 33 87
Jan-Roelof Nijenbanning, tel 0524 581 880
Geert Lucas, tel 0524 582 220