Geesweb: bron van informatie!

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Plaatselijk Belang Gees is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van onze website. In deze privacyverklaring staat uitgelegd welke gegevens we verwerken en waarom we dat doen.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Plaatselijk Belang Gees kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Plaatselijk Belang Gees

Plaatselijk Belang Gees kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Uw naam
Uw e-mailadres

Waarom Plaatselijk Belang Gees uw gegevens nodig heeft

Plaatselijk Belang Gees verwerkt uw persoonsgegevens om u per e-mail te kunnen benaderen.

Hoe lang we u gegevens bewaren

Plaatselijk Belang Gees bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen

Plaatselijk Belang Gees verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een vraag van u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website www.geesweb,nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek en klikgedrag op de website. Plaatselijk Belang Gees gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens aanpassen of verwijderen

Wilt u dat wij uw contactgegevens verwijderen uit ons mailprogramma. Stuur dan een mail naar secretarispbg@geesweb.nl met het verzoek om verwijdering van uw contactgegevens.

Beveiligen

Plaatselijk Belang Gees neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website is voorzien van een betrouwbaar SSL-certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Plaatselijk Belang Gees op via secretarispbg@geesweb.nl

Kvk 40047490

Gees, mei 2019