Gees: toeristisch aantrekkelijk

Natuur

Gees is een klein esdorp, gelegen in de gemeente Coevorden. Het karakter van het esdorp of zanddorp is nog goed te zien aan de vele Saksische boerderijen. Een deel van het dorp ten oosten van de Dorpsstraat is beschermd dorpsgezicht. Gees heeft maar weinig nieuwbouw en heeft daardoor zijn oorspronkelijke karakter behouden. Gees is gebouwd op een rug van dekzand en keileem te midden van fraai natuurschoon. De marke van Gees kenmerkt zich enerzijds door grote essen en groenlanden langs de Geesers troom.
De helft van het dorpsgebied wordt ingenomen door de bossen en heidevelden van de 1600 hectare grote Boswachterij Gees. Deze bossen zijn in de jaren dertig aangeplant op de heidevelden. Met de Hoge Stoep is er echter nog een groot heideĀ­veld bewaard gebleven. Film: ‘Een vroege ochtend op de Hoge Stoep’ (Staatsbosbeheer)