Bijenvereniging

De bijenvereniging Oosterhesselen e.o., opgericht in 1912, heeft ongeveer 64 leden die bijen houden. Deze leden wonen in o.a. de plaatsen Oosterhesselen, Dalen, Wachtum, Sleen, Noord-Sleen, Balinge, Nieuw-Balinge, Odoornerveen, De Kiel, Erm,  Zwinderen,  Geesbrug, Gees, Witteveen, Diphoorn, Emmen,  Wezup, Benneveld, Coevorden, Aalden en Meppen. Het bestuur wil samen met de leden het bijenhouden in onze omgeving zoveel mogelijk bevorderen en wil daarbij de leden zoveel mogelijk bijstaan met kennis en waar nodig met daadwerkelijke hulp. Wie belangstelling heeft om met bijenhouden te beginnen wordt zeker geholpen en kan op veel raad en daad rekenen. Hierbij hoort ook de nodige aanschaf van materialen voor de beginner inclusief het bijenvolk. De vereniging organiseert twee maal per jaar avonden, waar naast de algemene huishoudelijke vergaderingen sprekers worden uigenodigd en ervaringen worden uitgewisseld.

Meldpunt voor zwermen

Harm Eding, telefoon: 0591-362051
Jan ter Bork, telefoon: 0593-552246
Henk Schepers telefoon 06-23544354

Meldpunt voor imkermaterialen

Koop, verkoop, ruil: Harm Eding, telefoon: 0591-362051

Cursuscoördinator vereniging Oosterhesselen

Harm Eding, telefoon: 0591-362051

Kijk op de site van de bijenvereniging voor meer informatie.