Hengelsportvereniging

Hengelsportvereniging “Het Voorntje” is opgericht in 1956. Doel van de vereniging was het bevorderen van de hengelsport. Tevens was de doelstelling om in wedstrijdverband de krachten met elkaar te meten. In de beginjaren werd er veel samengewerkt met de verenigingen “De Brasem” uit Nieuwlande en met het “Vette Baarsje”uit Hoogeveen. Er werden in die tijd ook gezamenlijke wedstrijden gehouden. De vereniging is aangesloten bij de Hengelsportfederatie Groningen/Drenthe. De federatie houdt zich bezig met o.a. het pachten van viswateren in de genoemde provincies en het organiseren van wedstrijden voor haar leden. Verder onderhoudt zij contacten met gemeenten en waterschappen. “Het Voorntje” telt momenteel zo’n 120 leden en daarnaast nog een tiental wedstrijdleden.

Viswedstrijden

Jaarlijks worden vanaf medio maart 11 wedstrijden georganiseerd waarvan 2 samen met de buren “De Vrolijke Vissers” uit Zweeloo. De wedstrijden worden gehouden in wateren van de gemeente Coevorden. Uitzondering hierop is dat aan het eind van het seizoen een zogenaamde uitwedstrijd welke in Assen of Giethoorn wordt gehouden. Aan de wedstrijden kan elk lid deelnemen. Na afloop van de wedstrijd wordt de vis direct gewogen en vervolgens teruggezet in het water. Na het wegen vindt ter plekke de prijsuitreiking plaats waarbij elke keer een tiental prijzen ter beschikking staan.

Het is in Nederland verplicht om een vispas te hebben en deze tijdens het vissen bij je te dragen. Er wordt regelmatig door zogenoemde BOA’s (Buitengewone Opsporing Ambtenaren) gecontroleerd op overtredingen van de viswet. Bij constateringen van overtredingen volgen forse boetes van enkele honderden euro’s.

Lidmaatschapsprijzen 2020

Voor volwassenen € 35,00 per jaar
Jeugd van 14 tot 18 jaar € 16,00 per jaar
Jeugd van 0 tot 14 jaar € 8,50 per jaar
Tijdelijke vispas 0-14 jaar gratis

Elk lid van de vereniging krijgt minimaal 3 x per jaar het Visblad toegezonden door de Nederlandse Hengelsportfederatie, een zeer lezenswaardig blad. De vispassen zijn te verkrijgen bij de secretaris E. Kuipers, tel: 06-15677072, e-mail; kuiperse@home.nl en bij de Tourist Info te Gees.

Het bestuur bestaat uit:
A. Pol, voorzitter
E. Kuipers, secretaris
J. Hofman, penningmeester
W. Temmink, lid
J. Epping, lid

Planning wedstrijden in 2020

Let op! In verband met het coronavirus wordt er tot 1 juni niet in wedstrijdverband gevist!

Datum Loting Aanvang en duur wedstrijd
Zaterdag 4 april 11.30 uur 12.00 uur tot 16.00 uur
Zaterdag 11 april 11.30 uur 12.00 uur tot 16.00 uur
Zaterdag 16 mei 9.30 uur 10.00 uur tot 14.00 uur
Donderdag 30 mei 17.30 uur 18.00 uur tot 21.00 uur
Donderdag 11 juni 17.30 uur 18.00 uur tot 21.00 uur
Donderdag 9 juli 17.30 uur 18.00 uur tot 21.00 uur
Zaterdag 18 juli 10.30 uur 11.00 uur tot 16.00 uur Koppelwed. met Zweeloo
Zaterdag 1 augustus 9.30 uur 10.00 uur tot 14.00 uur
Zaterdag 15 augustus 9.30 uur 10.00 uur tot 14.00 uur
Zaterdag 5 september 7.00 uur vertrek Wedstrijd samen met Zweeloo, gehele dag
Zaterdag 19 september 9.30 uur 10.00 uur tot 14.00 uur
     
     

Verzamelpunt is altijd bij de Oosterhesselerbrug waar ook de loting plaats vindt. De hengelkeuze is vrij. Per wedstrijd worden 10 vleesprijzen beschikbaar gesteld. Inleg €5,00 per wedstrijd. 

Vanaf oktober vindt er om de 14 dagen een zogenaamde winterwedstrijd plaats. Data en vertrektijden worden nog bekend gemaakt.